Mã hs code của mút xốp

5.00 star(s) 1 Vote

AirMousse

Moderator
Nhân viên
Mã hs code của mút xốp

- Mã HS 40091100: MS:)A4005010582) Ống nước dưới (ống nối) bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005010693) Ống su két nước dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005010782) Ống nước phụ ra của bình nước phụ bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005010882) Ống nước phụ (hồi) vào bình nước phụ bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005012082) Ống nước từ két nước tới động cơ bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005013182) Ống nước phụ vào động cơ bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005060835) Ống nước sưởi (cung cấp nước) bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005060935) Ống nước sưởi bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005200201) Ống dẫn khí vào bầu lọc khí bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005240281) Ống khí vào (cao su) dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005280109) Ống nối bầu lọc khí bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005280224) Ống dẫn khí (bầu lọc vào turbo) bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005280282) Ống khí nạp bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4005280382) Ống khí vào (ống L nối bầu lọc khí) bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4008300416) Ống nước sưởi bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4008310088) Ống nước sưởi bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)A4008690194) Ông dẫn nước rửa kính bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)MK447183) Ống thông hơi bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS:)MK447857) Ống dẫn khí bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40091100: MS-000008-01/ Ống co nhiệt, linh kiện motor máy may, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40091100: M-THIENAN1299/ Ống co nhiệt EA944BH-192 (Dùng để bọc cách điện) (nk)
- Mã HS 40091100: M-THIENAN1300/ Ống co nhiệt EA944BH-121 (Dùng để bọc cách điện) (nk)
- Mã HS 40091100: M-THIENAN1301/ Ống co nhiệt EA944BH-151(Dùng để bọc cách điện) (nk)
- Mã HS 40091100: M-THIENAN1302/ Ống co nhiệt EA944BH-101 (Dùng để bọc cách điện) (nk)
- Mã HS 40091100: Mút xốp dạng ống (6 inch) dùng để làm sạch đường ống dẫn khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40091100: Nắp bình chứa dung dịch làm mát- 19105-K0R-V00- PT XE MÁY HONDA SH150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40091100: NL11/ Ống cao su để cố định các dây cáp điện, dùng trong quá trình sản xuất thiết bị viễn thông, điện tử,Shrink tube(yellow)(5*20 mm),Shrink Tube 22, RED,19510-097 (nk)
- Mã HS 40091100: NL11/ Ống cao su dùng trong quá trình sản xuất thiết bị viễn thông, điện tử, Rubbr Tube, phi 50 BLUE, TN1950-0043 (nk)
- Mã HS 40091100: NL112/ Ống cao su dùng trong quá trình sản xuất thiết bị viễn thông, điện tử,LABEL,SHRINK TUBE 1/2 SIZE,686-062361-005 (nk)
- Mã HS 40091100: NL121/ EPDM TUBE (Ống dẫn mềm bằng cao su, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40091100: NL48/ Ống các loại (bằng silicon) (nk)
- Mã HS 40091100: NL74/ Ống cao su/ Rubber Tube 2*1.2mm (30-00434) (nk)
- Mã HS 40091100: NL76/ Ống cao su (phi 6mm) (nk)
- Mã HS 40091100: NL83/ Ống co nhiệt bằng cao su.30401602LZ (Thermal Shrinkage Tube) (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC013/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: VIT3007.3TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC022/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT3TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC033/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: VIT3004.6TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC056/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: VIT6005.2TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC059/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT10TYL (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC063/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT5TWH (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC064/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT6TYL (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC089/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: VIT3004.1TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC091/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT2TCL (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC092/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT6TWH (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC093/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT3TWH (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC095/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT16TCL (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC104/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT4TWH (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC118/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT8TYL (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC119/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: VIT3005.8TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC124/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: VIT3006.5TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC125/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT2TWH (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC146/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT5TCL (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC240/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT5TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC260/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT6TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC343/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng HT25TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC359/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT32TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NLGC368/ Ống cao su, chưa gia cố hoặc kết nối với vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối dùng làm vỏ bọc ngoài dây điện. Mã hàng: HT4TBK (nk)
- Mã HS 40091100: NPL1700052/ Ống co nhiệt AIS4X0040, phi 4mm, dày 1mm, bằng cao su, nguyên liệu sản xuất cuộn cảm ứng, mới 100% (nk)
- Mã HS 40091100: NPL23/ Ống cách điện bằng cao su phi 4.0MM màu xanh dương (nk)
- Mã HS 40091100: NPL24/ Ống cách điện bằng cao su 4.0 MM. Màu đỏ dùng sản xuất máy phát điện (nk)
- Mã HS 40091100: NPL25/ Ống cách điện bằng cao su phi 4.0MM màu vàng (nk)
- Mã HS 40091100: NPL26/ Ống cách điện bằng cao su phi 4.0MM màu đen (nk)
- Mã HS 40091100: NPL27/ Ống cách điện bằng cao su 4.0 MM. Màu trắng dùng sản xuất máy phát điện (nk)
- Mã HS 40091100: NPL39/ Ống cách điện bằng cao su 10.0 MM Trắng (nk)
- Mã HS 40091100: NPL41/ Ống cách điện 6x100M, NPL dùng sản xuất máy phát điện (nk)
- Mã HS 40091100: NPL42/ Ống cách điện bằng cao su (phi 3.0) (nk)
 
Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
AirMousse Hs code mút xốp Mút Xốp 21

Similar threads

mút xốp

Bài Viết Mới

Bán Mút Xốp Sofa

Xem Nhiều

Bên trên